Producători
 
Coş de cumpărături
0 obiecte
 
Cele mai vândute
Cablu Cablu
2,30Ron
Etichete Etichete
0,24Ron
Cablu Cablu
0,00Ron
Element de cuplare Element de cuplare
0,00Ron
 
Produse Recomandate
 

Despre Noi

SEDIU: Sediul societăţii se află la Tg. Mureş str. Gheorghe Doja nr. 101 pe artera principală E60, în zona dintre gara CFR şi autogara.


DOMENII DE ACTIVITATE:

 1. Construcţii-montaj, proiectare şi service pentru reţele şi echipamente de TELECOMUNICAŢII cum ar fi: reţele de cabluri urbane şi interurbane, aeriene şi subterane; reţele interioare în montaj aparent şi îngropat; centrale telefonice de abonaţi publice şi rurale; instalare şi punere în funcţiune; sisteme de comunicaţii fără fir, radiorelee; service în garanţie şi postgaranţie reţele de fibră optică proiectări de reţele şi echipamente de telecomunicaţii comercializarea echipamentelor de telecomunicaţii (aparate telefonice, faxuri, centrale având configuraţii începând de la cele de tip secretariat până la cele interurbane, multiplexoare de linii, etc.) administrarea reţelelor de telecomunicaţii.
 2. AUTOMATIZĂRI INDUSTRIALE – experienţă de peste 15 ani a specialiştilor noştrii acumulată la Institutul de Cercetări şi Proiectări Electronice ICPE-Bucureşti – Filiala Tg. Mureş precum şi pe unele dezvoltări şi invenţii proprii în domeniile: Cuptoare cu arc electric: sisteme de poziţionare electrozi, regulatoare electromecanice, electrohidraulice, electronice, numerice etc. Optimizări energetice. Reglaje de temperatură, de viteză, de turaţie, de nivel, debit, poziţie, presiune, etc. Convertizoare statice de frecvenţă pentru reglarea turaţiei motoarelor asincrone (pentru puteri în domeniul 0,37 kW...1MW.)
 3. Sisteme de ANTIEFRACŢIE, semnalizare de INCENDIU pentru imobile, de la apartamente şi case particulare până la bănci.
 4. Sonorizări, TV circuit închis, ACCES CONTROL cu carduri magnetice sau de proximitate, sisteme de supraveghere, arhivare imagini şi date, INTERFOANE, etc.
 5. Sisteme de ANTIFURT pentru marfa din magazinele cu autoservire.
 6. CALCULATOARE şi componente noi şi second-hand, reţele structurate date-voce cat. 5, 5E şi 6. Soluţii complete de IT.
 7. Alte activităţi comerciale şi de import-export, prin magazinul propriu deschis la sediul societăţii.
 8. CASE INTELIGENTE complet sau parţial automatizate şi / sau protejate.
 9. INSTALAŢII TERMOTEHNICE şi tehnico- sanitare, încălzire centrală. 

AUTORIZĂRI:

 1. Acordul Ministerului Comunicaţiilor Nr. 10/95 din 30.01.1995 cu următoarele obiecte de activitate ( cuprinse în Ordinul MC Nr. 62/1990 şi 290/1992): Cap. I: pct.1, pct.2, pct.3, pct.4, pct. 5; Cap. II: pct.1, pct.2, pct.3, pct.4, pct. 5, pct.6, pct.7 ; Cap. III: pct.1, pct.5 ; Cap. IV: pct.1
 2. Autorizaţia Ministerului Comunicaţiilor Nr.278/98 din 12.11.1998. pentru activitatea de proiectare, instalare şi întreţinere a reţelelor de telecomunicaţii, precum şi de instalare, întreţinere şi conectare a echipamentelor de telecomunicaţii conform Ordinului MC nr. 98/1998
 3. Autorizaţia Inspectoratului General al Poliţiei nr. 825/T din 19.03.2002 pentru activitatea de proiectare, instalare, comercializare conf. Legii 18/1996, împotriva efracţiei şi întreţinere sisteme de alarmă.
 4. Atestarea Ministerului de Interne - Inspectoratului General al Corpului de Pompieri Militari nr. 789246 din 29.11.2003 pentru activitatea de verificare, intreţinere şi reparaţii la sistemele, instalaţiile, aparatele şi dispozitivele de semnalizare alarmare şi alertare în caz de incendiu conf. Legii 121/1996.

REFERINŢE:

 1. TELECOMUNICAŢII: Societatea a executat reţele de cabluri urbane în peste 45 de localităţi din ţară. A instalat peste 2.800 de linii de centrale telefonice de abonaţi (PABX) şi peste 20.000 de linii de centrale telefonice automate publice cu capacitate maximă de 2.300 linii /sistem. A executat lucrări de instalare a sistemelor de transmisiuni cu tehnologia HDSL de capacitate de 2Mbs (E1), alte tipuri de multiplexoare de linii analogice şi digitale (tip Legafon, Multiline; etc.), linii ISDN. A realizat peste 100.000 m de Reţele de Fibră Optică. Societatea este (sub)distribuitorul teritorial / local ale sistemelor de telecomunicaţii ALCATEL, BOSCH, ERICSSON, GOLDSTAR, TOP9+ şi INFINITY, fiind în curs de perfectare şi colaborarea cu SAGEM. Construcţii de reţele exterioare de telecomunicaţii (urbane şi rurale) Construcţii de reţele interioare de telecomunicaţii pentru societăţi, instituţii, case, magazine, etc. Instalări de centrale telefonice tip PABX analogice ( PANASONIC, TOPEX, TRIFON, NETAŞ, SIEMENS, TELCAD, TIE, BOSCH, NITSUKO, INFOTON, HARRIS, ALCATEL, HANRO, MATRA, etc.) Instalări de centrale telefonice tip PABX digitale (GOLDSTAR, TELRAD, SIEMENS, NORTEL, BOSCH, NETAŞ, ALCATEL, ERICSSON, INFINITY, etc.) Instalări de centrale telefonice tip PABX fără fir (cordless) tip TIE Instalări de centrale telefonice rurale (TOPEX-RURAL, GOLDSTAR, PC, etc.) Instalări de sisteme de multiplexare linii tip LEGAFON şi MULTILINE. Instalări de sisteme de transmisiuni cu tehnologia HDSL, 2Mbps (E1), (PAIR GAIN) Instalări de sisteme de intercomunicaţii tip EURO ISDN Proiectări de reţele şi echipamente de telecomunicaţii Comercializarea echipamentelor de telecomunicaţii (aparate telefonice, faxuri, centrale având configuraţii începând de la cele de tip secretariat până la cele interurbane, multiplexoare de linii, etc.)
 2. AUTOMATIZĂRI: Specialiştii societăţii au participat la: modernizarea sistemelor de reglaj a peste 35 de cuptoare electrice trifazate cu arc cu acţionare electromecanică şi peste 10 cuptoare cu acţionare electrohidraulică având capacitatea în gama 0,5 .... 150 tone. instalarea a peste 20 de sisteme de reglaj automat în buclă închisă cu convertizoare statice de frecvenţă pentru motoare având puterea în gama 0,37... 250 kW. realizarea diferitelor regulatoare analogice şi digitale pentru temperatură, poziţie, viteză, turaţie, presiune, nivel, etc. realizarea unor instalaţii de măsurare a cantităţii fluidelor şi a debitelor prin metoda măsurării nivelelor cu ultrasunete.
 3. REŢELE DE CALCULATOARE: Reţele de calculatoare cat. 5, 5E şi 6 cu până la 200 de calculatoare pe sistem, cluburi internet, etc.
 4. SISTEME DE CURENŢI SLABI: sisteme de antiefracţie, acces control, etc. CALITATEA: Societatea a implementat sistemul de asigurare a calităţii conform ISO 9001 atestat cu certificatul SRAC nr. 304 /19.05.2000 şi certificatul internaţional IQNET aferent, auditat periodic, certificate reînnoite în data de 29 august 2003. FACILITĂŢI: Toate lucrările sunt executate la cheie, se asigură garanţie de 12... 36 luni, sau 3... 20 ani, service în perioadă de garanţie şi postgaranţie, la unele produse şi servicii plata în rate, consultanţă tehnică gratuită. Optaţi pentru soluţii integrate!

S.C. TELEVOX S.A.
Anul de înfiinţare: 1994, societate pe acţiuni
Capital social subscris şi vărsat: 145 milioane lei , integral privat
Nr.ord.reg.com.: J26-1427/1994
Cod Unic de Înregistrare fiscală: R6753253
Cont Bancar: Nr. SV3093822700 deschis la BRD-GSG Tg. Mureş
Adresa poştală: RO-540394 Tg.Mureş Str.Gh.Doja Nr. 101
Tel./Fax: + 4 (0) 265-267.619,+ 4 (0) 265 268.772


E-mail:
Comercial:        sales@televoxsa.ro
Administrativ:   office@televoxsa.ro
Tehnic:              tech@televoxsa.ro