Producători
 
Coş de cumpărături
0 obiecte
 
Cele mai vândute
Cablu Cablu
2,30Ron
Etichete Etichete
0,24Ron
Cablu Cablu
0,00Ron
Element de cuplare Element de cuplare
0,00Ron
 
Produse Recomandate
 

Termeni & Condiții

Condiţii generale pentru utilizarea site-ului Online.Televoxsa.ro 


Televox SA şi-a deschis site-ul www.televox.ro și www.online.televoxsa.ro pentru a-şi informa personal toţi clienţii.
Utilizarea acestui site de către dumneavoastră este condiţionată de respectarea condiţiilor generale de acces şi de utilizare detaliate mai jos („Condiţii generale”), precum şi de respectarea ansamblului de legi aplicabile. Atunci când accesaţi site-ul, când îl parcurgeţi şi îl utilizaţi, dumneavoastră acceptaţi implicit şi necondiţionat Condiţiile Generale, care prevalează asupra oricărei alte înţelegeri pe care aţi putea s-o aveţi cu Televox SA. Drepturi de proprietate intelectuală DREPTURI DE AUTOR ŞI/SAU DREPTURI ASUPRA IMAGINILOR Televox SA este deţinătorul site-ului de faţă. Fotografiile, textele, sloganurile, desenele, imaginile, secvenţele animate sonore sau nu, precum şi toate lucrările integrate în acest site sunt proprietatea Televox SA sau a unor terţi care au autorizat Televox SA să le utilizeze. Reproducerile, pe hârtie sau digitale, ale site-ului sus menţionat sunt autorizate cu condiţia ca acestea să fie destinate unei folosinţe strict personale, excluzând orice utilizare în scopuri publicitare şi/sau comerciale şi/sau de informare, astfel încât să se conformeze dispoziţiilor legislative privitoare la proprietatea intelectuală. Cu excepţia dispoziţiilor de mai sus, orice reproducere, prezentare, utilizare sau modificare parţială sau integrală a site-ului , indiferent prin ce procedeu ori pe ce suport, fără a se fi obţinut în prealabil autorizaţia de la Televox SA, este strict interzisă şi constituie INFRACŢIUNE ce se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.